ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε εφαρμογή της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο 29-05-2022), σχετικών άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας, η εκλεγμένη (ομόφωνα) Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδρίασε στις 29-05-2022 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργ. ΟΤΕ. Παρόντες ήταν τα τακτικά μέλη

 1. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
 2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
 3. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕΓΑΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
 4. ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΛΙΟΝ)
 5. ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΙΔΑΡΙ)

Σύμφωνα με την προφανή απαρτία των 5/5 των τακτικών μελών, προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρείου αυτής, όπου (Ομόφωνα) εξέλεξαν Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΕΓΑ, Αντιπρόεδρο τον κ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και Γραμματέα τον κ. ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Όρισε ημερομηνία των εκλογών την 08/06/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ από 08.00 έως 20.00 στην αίθουσα Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 2ος όροφος Πλατεία Κάνιγγος).

Αποφάσισε η κατάθεση των ψηφοδελτίων να γίνει την 05/06/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 έως 12:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Βερανζέρου 22 6ος όροφος, όπου μέλη της θα βρίσκονται εκεί από τις 08:45.

Πέραν αυτών αποφάσισε,

Α) Τα ψηφοδέλτια συνδυασμών θα πρέπει να αποσταλούν – εκτός από την έγγραφη κατάθεση- και ηλεκτρονικά, στο e-mail της Ομοσπονδίας σε έγγραφο Word 99-2003, με ευθύνη αυτής η προώθησή τους, στα μέλη της Ε.Ε..

Β) Ανεξάρτητες υποψηφιότητες ακολουθούν απαρέγκλιτα τις ανωτέρω διαδικασίες.

Γ) Ανεξάρτητοι υποψήφιοι και Επικεφαλείς Συνδυασμών θα πρέπει μέχρι τις ορισθείσες ημερομηνίες και χρόνους να καταθέσουν εγγράφως τα κάτωθι:

 1. Έντυπο κατάθεσης ψηφοδελτίου ως Υπόδειγμα (Γ), με ρητή αποδοχή – δέσμευση των άρθρων του καταστατικού με τυχόν ονομασία συνδυασμού και το λογότυπο αυτού και συνημμένα τα κάτωθι:

1.1 Ψηφοδέλτιο με αναγραφή των υποψηφίων σε κάθε εκλόγιμο όργανο (ΔΣ, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην ΑΓΜΕ), όπου η δομή του θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Α).

1.2 Με ευθύνη των συνδυασμών η καταγραφή των υποψηφιοτήτων σε κάθε όργανο θα πρέπει να είναι με απόλυτη Αλφαβητική Σειρά ως προς το Επώνυμο του Υποψήφιου. (Δύναται η Αρίθμηση στην Αριστερή Πλευρά των Ονομάτων)

1.3 Οι αιτήσεις της παραγράφου (1) της παρούσης θα πρέπει απαρέγκλιτα να συνοδεύονται από όλες τις Δηλώσεις των υποψηφίων με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και να φέρει την Υπογραφή αυτού. Δήλωση Υποψηφίου ως Υπόδειγμα (Β).

1.4 Κατά την παραλαβή η Ε.Ε. θα εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής του φακέλου υποψηφιότητας.

Σημείωση: Αίτηση που δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία Αποκλείεται.

1.5 Αναγραφόμενη Υποψηφιότητα χωρίς την συνοδεία Αίτησης ΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόματος την ίδια την υποψηφιότητα. Η Ε.Ε. πριν την τύπωση των ψηφοδελτίων θα αφαιρεί το όνομα του υποψηφίου από όλες τις εκλόγιμες θέσεις. Οπότε η τελική διαμόρφωση του ψηφοδελτίου από την Ε.Ε. θα συνάδει πλήρως με τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε αριθμό και όργανα.

 1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεται έχουν οι αντιπρόσωποι των νομιμοποιημένων Ενώσεων όπως αυτές νομιμοποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (Συνέδριο 29-05- 2022) και που είναι οικονομικά τακτοποιημένες.

2.1 Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια Αντιπροσώπου (Υπεύθυνη Δήλωση).

2.2 Η απόδειξη της Ταυτοπροσωπίας για την συμμετοχή στην διαδικασία θα αποδεικνύεται από επίσημο Κρατικό Έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης, Βιβλιάριο Ασθενείας) ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. Πέραν αυτών η Ε.Ε. δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την Ευθύνη της Ενημέρωσης Όλων των Αντιπροσώπων για την Διαδικασία Φέρουν Αποκλειστικά τα Διοικητά Συμβούλια των Νομιμοποιημένων Ενώσεων.

Η παρούσα ΑΚΟΙΝΩΣΗ και τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και θα αποσταλούν σε όλες τις νομιμοποιημένες Ενώσεις με ευθύνη του ΔΣ αυτής.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕΓΑΣ(6947155947)megas.karambinis@gmail.com
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(6985587952)vgarvanitidis59@gmail.com
ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(6932263126)tsakaliasgiorgos@gmail.com
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(6973383024)dvass@otenet.gr
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(6936886668)jkollitiris@yahoo.gr

Υπόδειγμα (Α)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΥ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 19 σταυρούς                                       Αντιπρόσωποι στην ΑΣΓΜΕ μέχρι 52 σταυρούς

 Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς

Υπόδειγμα (Β) 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προς εφορευτική επιτροπή

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων

& Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής

Του/της ………………………………………………………………………………………………………………….

Αντιπροσώπου της Ένωσης Γονέων ………………………………………………………………….

Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………………………………………..

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….

Επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο: «……………………………………………………………………………………………….»

 Για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 8/6/2022, για

 • Διοικητικό Συμβούλιο            ……………
 • Ελεγκτική Επιτροπή              …………………
 • ΑΣΓΜΕ                                ………………….

Ημερομηνία …………………….

Υπογραφή ………………………

 

Υπόδειγμα (Γ)

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

Προς: Εφορευτική επιτροπή

της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής

 Παρακαλώ όπως δεχτείτε το ψηφοδέλτιο «……………………………………………………..………………………………….» για τις εκλογές που θα γίνουν 8/6/2022 για :

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ελεγκτική Επιτροπή
 • Αντιπροσώπους στην Α.Σ.Γ.Μ.Ε.

Με ρητή αποδοχή – δέσμευση των άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Συνημμένα υποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Η παρούσα Αίτηση
 2. Υπόδειγμα Ψηφοδελτίου
 3. ….…..Ονομαστικές Ενυπόγραφες Αιτήσεις Υποψηφίων

ΑΘΗΝΑ ……./…../20……

Ο/Η Καταθέτων/ουσα το ψηφοδέλτιο

el