ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για παράταση της θητείας των οργάνων των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, η ΑΣΓΜΕ κάλεσε τα υπερκείμενα όργανα (Ενώσεις Γονέων, Ομοσπονδίες) να συνταχθούν με την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων τους.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής στην τελευταία του συνεδρίαση, συντασσόμενο με την παραπάνω απόφαση της ΑΣΓΜΕ, αποφάσισε την οριστικοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022.

   Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Ενώσεις Γονέων καλούνται να έχουν ολοκληρώσει την διεξαγωγή των Εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων καθώς και τις αρχαιρεσίες τους έως και 15 Απρίλη 2022, ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης της Ομοσπονδίας προς τις Ενώσεις, για την διεξαγωγή του Συνεδρίου της όπως προβλέπει το καταστατικό της.

Άμεσα θα σας κοινοποιηθούν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα με νέα ανακοίνωση.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του τομέα που ανήκει η ένωση σας.

el