Δελτίο Τύπου Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής: ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής προκειμένου να ανοίξει το σύνολο των σχολείων της χώρας, αποδείχθηκαν «κούφια λόγια». Τρεις ημέρες πριν το άνοιγμα των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τόσο των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων όσο και πλήθους σωματείων εκπαιδευτικών και καθαριότητας, το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας αδυνατεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες ανάγκες καθαρισμού των σχολείων.

Καλούμε τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων, μαζί με τα σωματεία εκπαιδευτικών.

  • Να απαιτήσουν από τους Δήμους τους την κάλυψη όλων απαιτούμενων θέσεων εργασίας προκειμένου τα σχολεία να καθαρίζονται τόσο στην διάρκεια λειτουργίας τους όσο και με την λήξη του σχολικού προγράμματος.
  • Να απαιτήσουν την μονιμοποίηση του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας σε όλα τα σχολεία .
  • Να απαιτήσουν την δωρεάν παροχή όλων των απαιτούμενων μέσων καθαρισμού και απολύμανσης
  • Να ζητήσουν την σύγκληση Σχολικών Συμβουλίων σε κάθε σχολείο όπου υπάρχουν ελλείψεις.
  • Να οργανώσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Σχολικές Επιτροπές και στους Δήμους .

   Με βάση τα παραπάνω αιτήματά μας  καλούμε  κάθε  Σύλλογο  να ελέγχει το πώς υλοποιούνται συγκεκριμένα  σε κάθε σχολείο, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη λειτουργία των σχολείων. Στο βαθμό που εντοπίζουμε προβλήματα που καθιστούν απαγορευτική τη λειτουργία των σχολείων, θέτουμε θέμα-μαζί με τον Σύλλογο Διδασκόντων- να μην ανοίξει το σχολείο εάν δεν εξασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε να κινηθούν και οι Δημοτικές αρχές οι οποίες άλλωστε έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων.

el