Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θα συμμετέχει στη μουσική-καλλιτεχνική διαμαρτυρία την Πέμπτη 28/11/2019, 10:30 π. μ, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θα συμμετέχει στη μουσική-καλλιτεχνική διαμαρτυρία η οποία διοργανώνεται από τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών την Πέμπτη 28/11/2019, 10:30 π. μ, στην Πλατεία Συντάγματος. Καλούμε τους γονείς της Αττικής, να συσπειρωθούν γύρω από τους Συλλόγους και τις Ενώσεις τους , μαζί με τους μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς κάθε περιοχής να διεκδικήσουν δυναμικά την λύση των χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης για Δωρεάν δημόσια μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση των σύγχρονων αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων για όλους! Αναλυτικά

el