ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχτεί ερωτήματα σχετικά με τη διαδικτυακή εφαρμογή που αφορά το μητρώο πραγματικών δικαιούχων της   Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Ενημερώνουμε τα μέλη μας, Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Συλλόγους , ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διευκρινιστικό «….. οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης   στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Αναλυτικά

el