ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το καταστατικό στη σελίδα 6, άρθρο 15, παράγραφος 5.1 (αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΔΣ) αναφέρει την δημιουργία επιτροπών για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας στις οποίες συντονίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Για την αποτελεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας και λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διεύρυνσης δημιουργούνται περιφερειακές επιτροπές, τουλάχιστον στα όρια των αντιπεριφερειών, που θα αποτελούνται από τους προέδρους των Ενώσεων ή τους αναπληρωτές τους. Τις επιτροπές θα συγκαλεί και θα συντονίζει μέλος του ΔΣ της ομοσπονδίας που θα ορίζεται από το ΔΣ όπως και ο αναπληρωτής του.  Αναλυτικα

el