ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ- ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Λέμε όχι στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ, ν’ αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές. Να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν τα ΚΕΔΔΥ με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Δημόσια Δωρεάν πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ειδικού παιδαγωγικού, επιστημονικού, και βοηθητικού για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ίδρυση νέων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά και ν’ ανοίξουν τώρα όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Να χρηματοδοτηθεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τα απαιτούμενα κονδύλια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, δομές, και υλικά. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ να κατευθυνθούν άμεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων βασικών σταθερών δομών και όχι για την επιδότηση των ΜΚΟ, των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που ανοίγουν το δρόμο της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Αναλυτικά

el