ΑΣΓΜΕ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η σημερινή κυβέρνηση πέρυσι προκήρυξε θέσεις απασχόλησης εργαζομένων οκτάμηνης διάρκειας “γενικών καθηκόντων”, οι οποίοι μέσα στο χάος που επικρατεί στα σχολεία μας, συνεισέφεραν σε ένα βαθμό στο να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες δυσκολίες διοικητικού και γραφειοκρατικού έργου. Παρ’ ότι ατελές, λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα του, της λογικής ανακύκλωσης εργαζόμενων και άνεργων και της απορρόφησης κονδυλίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το μέτρο της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με προσωπικό υποστήριξης απασχολούμενων με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ανάλυση

el