ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η απόφαση του δικαστηρίου, αναγνωρίζει ότι η Ένωση Γονέων Αγίου Δημητρίου μετά την τροποποίηση του καταστατικού της που έγινε το 2015, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε η απλή αναλογική στην ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης και των αντιπροσώπων της Ένωσης στην Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, καθιστά το νόμο 1566/85 «κενό γράμμα» και κατά συνέπεια (καθώς η συγκεκριμένη τροποποίηση έχει εγκριθεί από το πρωτοδικείο) ναι μεν η συγκεκριμένη Ένωση μπορεί να συνεχίσει με αυτό το καταστατικό να υπάρχει και να λειτουργεί σαν σωματείο γενικά, όχι όμως σαν σωματείο ΓΟΝΕΩΝ. Δηλαδή η συγκεκριμένη Ένωση δεν μπορεί όχι μόνο να συμμετέχει με αντιπροσώπους της στην Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, αλλά ούτε στα σχολικά όργανα, δηλαδή δεν δικαιούται να εκπροσωπείται στις Σχολικές Επιτροπές και στη ΔΕΠ.

Επίσης η απόφαση του πρωτοδικείου αναγνωρίζει ότι, η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης και ότι το δικαστήριο ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει τη Γενική Συνέλευση, μια απόφαση που είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που επιδιώκεται να αποκτήσουν στην πράξη τα δικαστήρια το δικαίωμα της διαμόρφωσης των συσχετισμών μέσα στα όργανα του γονεϊκού και του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής αισθάνεται δικαιωμένη για άλλη μια φορά γιατί με τις αποφάσεις της, περιφρούρησε το κύρος της Ομοσπονδίας, περιφρούρησε τη δημοκρατική λειτουργία του Γονεϊκού κινήματος. ΑναλυτικάΑπόφαση

el