Προς : Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργό . Π. Σκουρλέτη Θέμα : «Η Εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων από τους Δήμους (Ν. 3852/άρθρο 94/παρ. 4)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ΑΣΓΜΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από συλλόγους γονέων σε όλη την Ελλάδα για τον τρόπο ερμηνείας των δημοτικών αρχών της παραγράφου «εποπτεία και έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων» που αναφέρεται στο Ν. 3852/άρθρο 94/παρ.4. Ερμηνεύοντας όπως τους βολεύει και τα το δοκούν την έννοια «εποπτεία» των συλλόγων γονέων απαιτούν από αυτούς έγγραφα όπως βιβλία συνεδριάσεων Δ.Σ, γενικών συνελεύσεων, ταμείου συνδρομών, μητρώου μελών κλπ.   Η συγκρότηση του γονεϊκού κινήματος καθορίζεται από τους νόμους 1566/85 (άρθρο 53), 2621/98 (άρθρο 2) και ν. 4415/16. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στους συλλόγους γονέων και στις ενώσεις γονέων, ούτε διευθυντές, ούτε δήμος, περιφέρεια ή κυβέρνηση. Μοναδική εξαίρεση είναι η περίπτωση που ένας σύλλογος Γονέων ή μια Ένωση ή μια Ομοσπονδία έχει διαλυθεί, τότε έχουν την υποχρέωση να συγκαλέσουν – και μόνο – Γενική Συνέλευση όπως ορίζει η νομοθεσία. Αναλυτικά

el