ΑΣΓΜΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 13.00μμ

Απαιτούμε άμεσα να εξαιρεθούν οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Συλλόγων στις σχολικές επιτροπές από την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες, με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Η τροπολογία αυτή να έχει αναδρομική ισχύ. Να μην επιβληθούν πρόστιμα για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 13.00μμ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. Αναλυτικά

el