ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

‘Eνα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμένουν τα  συνεχιζόμενα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση (ολοήμερα, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, κενά εκπαιδευτικών κλπ) . Για  αυτό ως  Ομοσπονδία Γονέων  Περιφέρειας Αττικής καλούμε  τις Ενώσεις  Αττικής  με τους Συλλόγους  τα Γονέων &  Κηδεμόνων να   πραγματοποιήσουν  παραστάσεις  διαμαρτυρίας   στις αντίστοιχες  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  τους διεκδικώντας  την άμεση  πρόσληψη  μόνιμων  εκπαιδευτικών  για  την ομαλή  λειτουργία  των σχολείων. Αναλυτικά

el