Παραβίαση στην διαδικασία παραχώρησης των σχολικών χώρων

Η διαδικασία παραχώρησης των σχολικών χώρων στο σύνολό τους, όπως είναι γνωστό, αποτελεί αντικείμενο των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα αιτήματα για την παραχώρηση των σχολείων από τους ενδιαφερόμενους απευθύνονται στους διευθυντές των σχολείων και εκείνοι υποβάλλουν το αίτημα στην αντίστοιχη σχολική επιτροπή μαζί με αρνητική ή θετική εισήγηση τόσο την δική τους όσο των Συλλόγων Διδασκόντων ή ευρύτερα του Σχολικού Συμβουλίου. Αναλυτικά

el