Σας καλούμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 14.00 μ.μ.σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας

Σας καλούμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 14.00 μ.μ. σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 22)σε σχέση με την όλη απαράδεκτη διαδικασία εξετάσεων και αποτελεσμάτων για   τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Αναλυτικά

el