ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2017

Στις 06/06/2017 , μετά από πρόσκληση της πλειοψηφίσουσας κας ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ , συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και με πρόταση της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ» για αντιπροσωπευτικό προεδρείο, εκλέχτηκαν οι εξής σύμβουλοι στις ακόλουθες θέσεις : Τα μέλη του νέο-εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου είναι: Αναλυτικά

el