ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Για την αποτελεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διεύρυνσης δημιουργούνται περιφερειακές επιτροπές

Το καταστατικό στη σελίδα 6 στο άρθρο 15(αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΔΣ) παράγραφος 5.1 αναφέρει: Δημιουργεί επιτροπές για την προώθηση δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας στις οποίες συντονίζουν μέλη του ΔΣ.  Αναλυτικά

el