ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των νομημοποιηθέντων Αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την 21/05/2017.

Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρουν αποκλειστικά οι Οικείες ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ !!! Η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, Παρακαλείται για την προώθηση του παρόντος στις νομημοποιημένες ΕΝΩΣΕΙΣ ώστε να λάβουν γνώση. Παράλληλα παρακαλούμε για την ανάρτηση των συνημμένων στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

 Για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση – πληροφορία βρισκόμαστε στην διάθεσή σας. Αναλυτικά.  Υπόδειγμα Α .  Υποδειγμα Γ.   Υποδειγμα Β                                                      

   Για την ΕΕ

                                                             Μέγας Καραμπίνης

                                                                6947-155947     

el