«Δεν μπορεί να υπάρξει δημόσια και δωρεάν Παιδεία με τα σχολικά κτίρια και τον εξοπλισμό τους να γίνονται εμπόρευμα και προϊόν κερδοσκοπίας από επιχειρηματικούς – κατασκευαστικούς ομίλους».

Η εταιρία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ –Κτ.Υπ.» προέρχεται από τη συνένωση που έγινε με το 2ο Μνημόνιο του «Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), της «Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσοκομείων ΑΕ» (ΔΕΠΑΝΟΜ) και της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ». Τώρα στα πλαίσια υλοποίησης του 3ου Μνημονίου η Κτ.Υπ. εντάσσεται στο «Υπερταμείο» που βασικό στόχο έχει την εκμετάλλευση Δημόσιων φορέων και της δημόσιας περιουσίας, ώστε να αποφέρουν έσοδα – κέρδη με τα οποία θα αποπληρωθεί το «χρέος» και θα επέλθει η «ανάπτυξη». Αναλυτικά.

el