ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Με αφορµή τη φηµολογούµενη ενοικίαση του πρώην 4ου Γυµνασίου Πειραιά επί της οδού  Σπάρτης από την ΜΚΟ Praksis για να στεγαστούν έως30 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, ως Ένωση Γονέων θέλουµε να τονίσουµε τα εξής: Αναλυτικά.

el