Ομιλία στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας του προέδρου της ΑΣΓΜΕ

Η ΑΣΓΜΕ εδώ και πάρα πολλά χρονιά μέσα από τις αποφάσεις της και τα συνέδρια της έχει διαμορφώσει ένα διεκδικητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις προτάσεις της για την εκπαίδευση έτσι ώστε αυτές να υπηρετούν τις λαϊκές μορφωτικές ανάγκες του σήμερα. Οι όποιες αλλαγές γίνονται σήμερα στην εκπαίδευση θα πρέπει να κρίνονται και να αξιολογούνται υπό το πρίσμα των θέσεων μας και των αιτημάτων μας όπως αυτές έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά.

el