ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Α. ΑΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΤΕΛ

Κοινό Υπόμνημα υπέβαλλαν στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 19 Απριλίου 16, εκπρόσωποι των Ενώσεων Γονέων Ανατολικής Αττικής, με αίτημα την παροχή μειωμένου εισιτηρίου από τα ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις των μαθητών. Το Υπόμνημα κατατέθηκε στον κ. Αλεξίου, Διευθυντή του Γραφείου του ΓΓ/Υπ. Παιδείας κ. Παντή. Βασικός εισηγητής του Υπομνήματος ήταν ο Πρόεδρος ης Ένωσης Γονέων Μαραθώνα. Μετά από διαλογική συζήτηση, ο κος Αλεξίου διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των Ενώσεων ότι, ως χειριστής των συμβάσεων με τα ΚΤΕΛ, θα αρχίσει αμέσως τις ενέργειες για την ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος. Το Υπόμνημα, το περιεχόμενο του οποίου παρατίθεται παρακάτω, θα κατατεθεί προς την Περιφέρεια και σε άλλα Υπουργεία, με επόμενο το Υποδομών (τ. Συγκοινωνιών). Αναλυτικά.

el