Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τις Ενώσεις, τους Συλλόγους και όλους τους γονείς να συμμετέχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 19 Απρίλη 19:00 στα Προπύλαια.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τις Ενώσεις, τους Συλλόγους και   όλους τους γονείς   να συμμετέχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την   Τρίτη 19 Απρίλη 19:00 στα Προπύλαια, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και απαιτώντας:

  • ·ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ . Την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, με μαζικές προσλήψεις και μόνιμους διορισμούς προκειμένου να μην   ξεπερνούν τους 20 μαθητές αν   τμήμα. Αναλυτικά.
el