Το σχολείο που ζούμε. Αυτό που ετοιμάζουν. Κι αυτό που έχουμε ανάγκη

Πώς γίνεται στην εποχή μας: Ενώ υπάρχει τόση συσσωρευμένη γνώση, αυτή να δίνεται με το σταγονόμετρο; Όλες οι αλλαγές στην παιδεία να δίνουν πάντα χειρότερα αποτελέσματα για τους πολλούς; η γνώση που δίνεται να μπερδεύει τους μαθητές, να μην τους βοηθάει να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη για τον κόσμο γύρω τους; οι γονείς να αναγκάζονται να γίνονται και δάσκαλοι, λόγω των δυσνόητων βιβλίων;

el