Ημερίδα με θέμα: Η τοξικοεξάρτηση στην νεαρή ηλικία

ΤΗΝ KYΡIAKH 20 MAΡTH 2016 ώρα 10.00π.μ στην αίθουσα Τρίτση (οδός Ακαδημίας 50 Αθήνα)

el