Η εξασφάλιση της Υγείας των μαθητών δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά υποχρέωση της πολιτείας

Στις 04/03/2016, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού οργάνωσε συνάντηση με θέμα την ενημέρωση σχετικά με την προσφορά ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας για δωρεάν παροχές ασφάλισης προς τους μαθητές των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του Δήμου Θερμαϊκού. Στην συνάντηση προσκλήθηκαν οι διευθυντές των δημοτικών και νηπιαγωγείων του Δήμου, καθώς και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων γονέων. Αναλυτικά.

el