ΑΣΓΜΕ για την « Εποπτεία των συλλόγων γονέων & κηδεμόνων από τους δήμους»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ! Η ΑΣΓΜΕ το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από συλλόγους γονέων σε όλη την Ελλάδα, για τη απαίτηση των δημοτικών αρχών, λόγω αλλαγής ονομασίας του δήμου με την εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτη», να προχωρήσουν οι σύλλογοι γονέων σε αντίστοιχη αλλαγή της καταστατικής ονομασίας τους. Επίσης ερμηνεύοντας όπως τους βολεύει την έννοια «εποπτεία» των συλλόγων γονέων απαιτούν από αυτούς έγγραφα όπως βιβλία συνεδριάσεων ΔΣ, γενικών συνελεύσεων, ταμείου συνδρομών, μητρώου μελών κλπ. Αμαλυτικά

el