Για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ( πόθεν έσχες) των εκπροσώπων των γονεϊκών οργανώσεων στα ΝΠΔΔ των Δήμων

Η ΑΣΓΜΕ εδώ και ενάμιση μήνα απευθύνθηκε με επιστολή της τόσο στο προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου όσο και στην κυβέρνηση, με την οποία μετέφερε τους προβληματισμούς και την αγανάκτηση των εκπροσώπων των γονεϊκών οργανώσεων στις σχολικές επιτροπές των Δήμων, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με μοναδικό αίτημα την εξαίρεση των   εκπρόσωπων των Ενώσεων συλλόγων και των Μαθητικών κοινοτήτων σε αυτά τα νομικά πρόσωπα   με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Αναλυτικά.

el