Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων :ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2015 ΑΘΗΝΑ

Μετά τη παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία μας με στοιχεία και μετά από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, πάρθηκαν ομόφωνα αποφάσεις κινητοποιήσεων και συντονισμένης πανελλαδικής δράσης. Αναλυτικά.

el