ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού έλαβε υπόψη του τα χρόνια και οξυμμένα προβλήματα των σχολείων και της παιδείας γενικότερακαλεί τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων σε σύσκεψη όλων των Ενώσεων Γονέων την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 8μ.μ.στην Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης – ΕΔΟΘγια να αποφασίσουν τη στάση τους. Αναλυτικά.

el