ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Το υπουργείο με την 14433/Δ4 της 18/9/15 απόφαση του, έρχεται να τιμωρήσει τους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ που δεν κατάφεραν να αποφοιτήσουν φέτος , αφού τους αναγκάζει ή να εγγραφούν στην Β΄ τάξη !!!!! για να μπορέσουν να αποφοιτήσουν ή να παρατήσουν την προσπάθειά τους και να μην αποκτήσουν κανένα τίτλο σπουδών. Αναλυτικά.

el