ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι εκλογές διεξήχθησαν Τετάρτη 03/06/2015 από 10.00π.μ έως 20.00 μ.μ στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Βερανζέρου 1 στον 2ο όροφο παρουσία της Δικαστικού αντιπροσώπου κας. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΑΦΝΗ. Βάσει του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία 51 Ενώσεις με 337 αντιπροσώπους. Ψήφισαν 310 αντιπρόσωποι. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν 307 έγκυρα ψηφοδέλτια 1 λευκό και 2 άκυρα. Αναλυτικά.

el