ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ένωση Γονέων Καλαμαριάς συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα των σχολικών καθαριστριών για μόνιμη και σταθερή εργασία, σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις περί «ανανέωσης των συμβάσεων μόνο για 4 μήνες» παρατείνοντας έτσι την μακροχρόνια εργασιακή τους ομηρία. Η τελευταία αυτή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα αρνητική για την συνέχιση της εργασίας τους, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι συμβάσεις δεν θα έχουν διάρκεια 10 μήνες αλλά για την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι από 1/9 μέχρι 31/12. Αναλυτικά.

el