Ομιλία στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής

Ομιλία του συνέδρου ΚΑΤΗΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τα Ναρκωτικά. Αναλυτικά.

el