Υπόμνημα-Τοποθέτηση στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταφορά Μαθητών

Κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών από και πρός το σχολείο τους παρουσιάζεται όλο και πιο οξυμένο. Ιδίως μετά τον Καλλικράτη, αλλά και την εφαρμογή του αυτόνομου, αποκεντρωμένου σχολείου της αγοράς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μετακυληστεί η ευθύνη άρα και το κόστος της μεταφοράς στους γονείς. Αναλυτικά.

el