Δ.Τ ΑΣΓΜΕ για την κοινή συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών της Βουλής

Μετά την απόφαση που έλαβαν οι Διαρκείς Επιτροπές 1) Κοινωνικών Υποθέσεων 2) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και 3) Οικονομικών Υποθέσεων, σε συνεδρίασή τους, στις 6 Μαρτίου 2015, κάλεσαν την ΑΣΓΜΕ την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015, για να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Αναλυτικά.

el