ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ 2015

Η ομοσπονδία Γονέων Αττικής, σας καλωσορίζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή μας. Καλούμαστε να εκτιμήσουμε τη δράση όλη την προηγούμενη περίοδο, να συζητήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν και να προετοιμάσουμε το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας. Αναλυτικά.

el