Υπόμνημα προς , Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Δούρου, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Καραμάνο, Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο τους παρουσιάζεται όλο και πιο οξυμένο. Ιδίως μετά τον Καλλικράτη, αλλά και την εφαρμογή του αυτόνομου, αποκεντρωμένου σχολείου της αγοράς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μετακυληστεί η ευθύνη, άρα και το κόστος της μεταφοράς στους γονείς. Aναλυτικά

el