ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Γονείς των μαθητών της Ημαθίας,

Το Δ.Σ. της ΟΕΣΓΚ, απευθύνεται σε εσάς στη δοσμένη χρονική στιγμή μετά τις εκλογές της 25ης Γενάρη, προκειμένου να διαπιστώσει μαζί σας την κρισιμότητα και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων στηριγμένη στη εμπειρία των αγώνων των Συλλόγων Γονέων, στην καθημερινή δράση στους χώρους των σχολείων για τα προβλήματα των μαθητών και των γονέων τους, επιλέγει τον δρόμο της συνέχισης των αγώνων, της προώθησης των αιτημάτων και των διεκδικήσεων μας. Αναλυτικά.

el