Δάσκαλε, μάθαινε! Μην λες πολύ συχνά, πως έχεις δίκιο, δάσκαλε! Άσε τον μαθητή σου να το νιώσει! Όλη την ώρα την αλήθεια μην την καταπονείς: Δεν το αντέχει. Να ακούς όταν μιλάς

Κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει πως τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα τελευταία χρόνια, βιώνουν με τον πιο άσχημο τρόπο τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και τις συνέπειες των πολιτικών που ασκούνται σε όλους τους τομείς. Και το πιο απλό κι αυτονόητο γίνεται δύσκολο. Στερούνται τα βασικά για την ικανοποίηση των αναγκών τους, τροφή, θέρμανση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα απαραίτητα εφόδια για το σχολείο. Σε ακόμη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά των ανέργων. Ευνόητο είναι ότι ειδικά τα παιδιά αυτά χρειάζονται την αμέριστη κατανόηση και αλληλεγγύη όλων μας, γονιών και εκπαιδευτικών. Αναλυτικά

el