Είναι αναφαίρετο το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην μόρφωση, ιδιαίτερα για ένα νέο άνθρωπο

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, απαιτεί να δοθεί εκπαιδευτική άδεια στο Νίκο Ρωμανό ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τις σπουδές του.Το δικαίωμα στη μόρφωση των κρατουμένων είναι θεσμοθετημένο. Αναλυτικά

el