Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών

Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει τις συλλογικές κινητοποιήσεις των μαθητών όλης της χώρας, που αναπτύσσονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς, παρά τα εμπόδια που μπαίνουν. Στηρίζουμε την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) και το περιεχόμενο του δελτίου τύπου που εξέδωσαν ενάντια στις διώξεις και το οποίο ακολουθεί. Καλούμε τα Δ.Σ της δύναμης μας να εγκρίνουν με τη σειρά τους το παρών κείμενο και μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου να συμπαρασταθούν στα παιδιά μας που αγωνίζονται για δημόσια και αποκλειστικά δωρεάν παιδεία. Αναλυτικά

el