Μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ.

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν μέλη από τα ΔΣ των Μουσικών σχολείων και του Καλλιτεχνικού σχολείου, καθώς επίσης και ο Διευθυντής κομίστρου της εταιρείας.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

el