ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΓΜΕ, που έγινε το Σάββατο στις 6/9/2014 στην Αθήνα, συζητήθηκε και αποφασίστηκε το άμεσο σχέδιο δράσης της ΑΣΓΜΕ και των οργανώσεων γονέων μπροστά στη νέα σχολική χρονιάς. Ήταν κοινή πεποίθηση όλων των παρόντων ότι η νέα σχολική χρονιά είναι δραματικά χειρότερη από την προηγούμενη.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά.

el