Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα η νέα σχολική χρονιά προοιωνίζεται ιδιαίτερα προβληματική και κρίσιμη για τα σχολεία μας. Ξεπερνά όσα μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε. Τα συνηθισμένα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων όπως η μεταφορά των μαθητών και τα κενά Θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ και την πολιτική των προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας Η σίτιση είναι ακόμη στον αέρα, παρά την ανάθεση της αρμοδιότητας στους δήμους, στο βαθμό που δεν χορηγούνται κωδικοί πληρωμής (δηλαδή χρήματα) για αυτό το σκοπό στους δήμους. Αναλυτικά

el