ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κο ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

Κε Υπουργέ,

Κατ’ απαρέγκλιτη εφαρμογή της ΚΥΑ 24001/2013, ο διαγωνισμός «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016», που ανακοίνωσε η περιφέρεια Αττικής κατάργησε δεκάδες δρομολόγια ειδικά από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, από 916 δρομολόγια που προέβλεπε ο προηγούμενος διαγωνισμός για την περιφέρεια Αττικής, ο νέος προβλέπει μόνο 560. Πιο δραματικά είναι τα προβλήματα στη Β’βάθμια εκπαίδευση, όπου από 391 δρομολόγια, ο νέος διαγωνισμός προβλέπει μόνο 171 (περικοπή της τάξης του 60%!).

Αναλυτικά (ipomnima_metafores_ 25072014.pdf)

el